Skip to main content

Preventie

De gezondheidszorg verandert voortdurend en de toekomst vraagt steeds meer aanpassingen. De overheid vraagt een verandering in de zorg zodat deze betaalbaar blijft voor iedereen, maar ook voor toekomstige generaties. Het accent hierbij is op preventie komen te liggen. Voor mij als leefstijldiëtist zijn er verschillende aandachtsvelden waar ik met preventieactiviteiten aan de slag kan gaan

Aandachtsvelden

• Aandacht voor het vergroten van het welbevinden, veerkracht, vitaliteit en zelfmanagement
• Aandacht voor het eet- of beweeggedrag
• Aandacht voor de fysieke en sociale omgeving
Medicijnen zijn belangrijk, maar leefstijlverandering levert op langer termijn véél meer duurzame gezondheidswinst op.

Cursussen

Goedkoop Gezonde Voeding

De cursus Goedkoop Gezonde Voeding is een voorlichtingscursus van 2 bijeenkomsten over goedkope en gezonde voeding voor mensen met een klein inkomen of die laaggeletterd zijn. Uniek aan deze cursus is dat voedingsinformatie altijd gekoppeld wordt aan prijsinformatie. Met praktische werkvormen en materialen leren deelnemers hoe ze met een beperkt budget gezond kunnen eten. De cursus kan zelfstandig worden ingezet of geïntegreerd in bestaande cursussen, zoals budgetteringscursussen of Voel je Goed.

Heeft uw bedrijf, organisatie of vereniging interesse in de cursus Goedkoop Gezonde Voeding, neem dan contact via het contactformulier

Slimmer

De Nederlandse overheid stimuleert preventie en daar past het programma uitstekend in.

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. SLIMMER heeft als doel duurzame verandering in eet- en beweeggedrag om gezondheidsklachten te voorkomen. Op verschillende aandachtsgebieden wordt er gewerkt aan verbeteringen en aanpassingen.

Wilt u in uw praktijk de gecombineerde leefstijl interventie SLIMMER gaan aanbieden, dan denk ik hier, als gecertificeerd SLIMMER-Diëtist, graag in mee. 
Neem dan contact op via het contactformulier.

Zin in Koken

De cursus Zin in Koken is een kookcursus van 4 sessies. Het doel is dat deelnemers voor een klein bedrag makkelijk een lekkere en gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten.
De cursus koppelt ook gezondheid aan taalvaardigheden, armoedebestrijding en sociale cohesie. De hoofdactiviteit is samen koken en eten, aangevuld met praktische thema’s bijvoorbeeld koken met een beperkt budget of gezond koken voor je gezin. Voor een klein bedrag makkelijk een lekkere en gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten is belangrijk!

Heeft uw bedrijf, organisatie, of vereniging interesse in de cursus Zin in Koken, neem dan contact via het contactformulier.