Leefstijldiëtist
Bernadette Deenen

Voedings- en leefstijladvies op maat

“Laten we samen werken
aan een gezond leven”

Gezondheid komt van binnen uit waarbij voeding uw medicijn is.
U heeft de regie bij uw eigen leefstijl, maar samen gaan we het verschil maken.

Welkom bij diëtistenpraktijk Bernadette Deenen.

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat voeding en gezondheid nauw met elkaar zijn verbonden. Gezonde voeding verlaagt de kans op welvaartsziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Leefstijl speelt hierbij een heel belangrijke rol en heeft betrekking op veel aspecten van het leven.
Niet alleen voeding en beweging maar ook slaap, niet-roken en ontspanning maken hier onderdeel van uit.
Mijn voedings- en leefstijladviezen zijn gepersonaliseerd en afgestemd op uw hulpvraag. Hierin trekken we gezamenlijk op en bekijken wat zowel passend als noodzakelijk is. Centraal hierin staan naast voeding ook bewegen, slapen en ontspanning. Doel is een duurzaam gezonder leven waarbij zelfredzaamheid het uitgangspunt is.

Mijn aandachtsgebieden zijn:

© Bernadette Deenen | ontwerp en realisatie Studio Coppis

Directe toegankelijkheid

Sinds 1 augustus 2011 mag u volgens de wet zonder verwijsbrief van een arts, een afspraak maken met een diëtist voor diëtistische hulp. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de dieetbehandeling zonder verwijsbrief. Er is dan een verwijzing van een arts vereist.
Raadpleeg het overzicht van de vergoedingen in 2023 per verzekeraar.
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Klachten

Als cliënt mag u van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Goed wederzijds contact is daarbij erg belangrijk. Mocht u toch een klacht over de diëtist hebben en u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden bij het Landelijk Klachtenloket: Klachtenloket Paramedici,  www.klachtenloketparamedici.nl of info@klachtenloket.nl.